น้ำผลไม้คั้นสด

น้ำผลไม้คั้นสดของเราอร่อยและดีต่อสุขภาพ เราใช้เฉพาะผลไม้คุณภาพซึ่งเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และไม่มีสารเคมีและยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายซึ่งดีมากสำหรับสุขภาพของคุณ เราสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นและใช้ผลไม้ตามฤดูกาล เราเชื่อว่าการกินผักและผลไม้ในท้องถิ่นตามฤดูกาลเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสุขภาพและช่วยสิ่งแวดล้อม
ส่งฟรีเมื่อซื้อ 1,499 บาทขึ้นไป
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสดใหม่ 100%
รับ 1 คะแนนทุกการใช้จ่าย 100 บาท
ชาหมักคอมบูชา (12)
น้ำผลไม้ปั่น (2)
กาแฟสกัดเย็น (1)
น้ำดื่มและน้ำอัดลม (32)
lemon juice
Lifesyle Juicery Green Detox
Seize the Day
Perst Juice - ซุปเปอร์กรีน - ออร์แกนิกวิลเลจ (2)
Perst Juice - ซุปเปอร์กรีน - ออร์แกนิกวิลเลจ (2)
Perst Juice - ซุปเปอร์กรีน - ออร์แกนิกวิลเลจ (2)
Perst Juice - ซุปเปอร์กรีน - ออร์แกนิกวิลเลจ (2)
Perst Juice - ซุปเปอร์กรีน - ออร์แกนิกวิลเลจ (2)

16 สินค้า

What Happens If You Drink Fresh Juice Every Day?

Drinking juice daily can have both positive and negative effects on your health. Here are some of the benefits of drinking juice on a daily basis:
Increased nutrient intake: Fresh juice contains more concentrated minerals, vitamins, and nutrients from vegetables and fruits.
Hydration: Fresh juice helps with hydration, which is essential for overall health.
Boosts immunity: Vegetables and fresh fruit juices have valuable antioxidants such as carotenoids and vitamin C, which strengthen the immune system.
High sugar content: Some fruits used to prepare juice, such as pineapple and orange, have high natural sugar content, which can lead to weight gain or other health problems.
Time-consuming and expensive: Preparing fresh juice can be time-consuming and expensive because it takes a long time to clean the fruits and set up the juicing equipment. Also, buying fruits and vegetables, especially organic ones, can be expensive.

What are the healthiest fresh juices?

While there are a variety of health juices you can choose from, here are some of the healthiest you should consider.
Beet juice: It is created by blending beets and water. Both betalains and nitrates are abundant in beet juice. When compared to other juices, beet juice has a low sugar concentration.
Pomegranate juice: Fruits from pomegranate trees is used to make this juice.
It has several antioxidants and, moreover, it is rich in potassium and vitamin K.
Tomato juice: Made from fresh tomatoes, tomato juice is high in vitamin C. Lycopene, an antioxidant that helps to prevent chronic diseases, is abundant in tomato juice.
Fruit juice: Fresh fruit juices, such as those made from apples, oranges, and grapefruits, are high in vitamin C and other antioxidants like the naringin in grapefruits.

Can fresh juice detox your body?

Fresh juice can support the body’s natural detoxification process, which is carried out by particular organs like the liver and kidney. Toxins are eliminated from the body through the liver and kidneys. Fresh juice is packed with vitamins, minerals, and antioxidants which help the liver and kidneys detoxify the body.
Compounds found in fruits and vegetables like beets, cruciferous vegetables, leafy green vegetables, citrus fruits, and berries boost liver function and aid in the body’s detoxification process.
Some fresh juice can contain Ingredients like ginger and turmeric, which have anti-inflammatory effects and help support overall health and the detoxification process,
Moreover, maintaining a healthy weight, eating a balanced diet, and getting enough sleep can all help in detoxing your body.