เนื้อสัตว์

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อสัตว์ที่ยั่งยืนเท่านั้น เนื้อสัตว์ทั้งหมดของเรามาจากเกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่นที่ไม่ใช้วิธีการเลี้ยงดูในรูปแบบโรงงาน สัตว์เหล่านี้มีพื้นที่และหญ้าสำหรับแทะเล็มและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ เนื้อสัตว์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานความยั่งยืนสูงสุด ล้วนมาจากเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ใกล้กรุงเทพฯ
ส่งฟรีเมื่อซื้อ 3,000 บาทขึ้นไป
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสดใหม่ 100%
รับ 1 คะแนนทุกการใช้จ่าย 100 บาท
ไก่ตอน  (1)
ไก่  (7)
เป็ด  (9)
ไก่ต๊อก  (1)
ไก่งวง  (2)
Filters

20 สินค้า