ยินดีต้อนรับสู่ Organic Village!

แก้ไขล่าสุด: 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ร่างกฎและข้อบังคับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัท Organic Village 2021 จำกัด ที่ https://organic-village.co.th/ เท่านั้น

โดยการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ Organic Village ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาทำความเข้าใจก่อนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้

คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไข คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล และประกาศปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อตกลงทั้งหมด: “ลูกค้า”, “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงคุณ บุคคลที่เข้าสู่ระบบเว็บไซต์นี้ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท “บริษัท”, “ตัวเรา”, “เรา”, “ของเรา” และ “เรา” หมายถึงบริษัทของเรา “คู่สัญญา”, “คู่สัญญา” หรือ “เรา” หมายถึงทั้งลูกค้าและตัวเราเอง ข้อกำหนดทั้งหมดอ้างถึงข้อเสนอ การยอมรับ และการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการช่วยเหลือลูกค้าในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดหาบริการของบริษัทตามที่ระบุไว้ และอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศไทยการใช้คำศัพท์ข้างต้นหรือคำอื่นๆ ในรูปเอกพจน์ พหูพจน์ การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และ/หรือเขา/เธอหรือคำเหล่านั้น ให้ถือว่าใช้แทนกันได้และดังนั้นจึงหมายถึงสิ่งเดียวกัน

คุกกี้

เราใช้คุกกี้ ในการเข้าถึงเว็บไซต์ Organic Village คุณตกลงที่จะใช้คุกกี้ตามข้อตกลงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท Organic Village 2021 จำกัด

เว็บไซต์โดยทั่วไปมีการใช้คุกกี้เพื่อให้เราดึงรายละเอียดของผู้ใช้สำหรับการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานการทำงานของบางพื้นที่เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราง่ายขึ้น บริษัทในเครือ/พันธมิตรโฆษณาบางรายอาจใช้คุกกี้

ใบอนุญาต

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัท Organic Village 2021 จำกัด และ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดใน Organic Village สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด คุณสามารถเข้าถึงสิ่ง นี้ได้จาก Organic Village เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณไม่สามารถทำสิ่งเหล่านนี้ได้

 • เผยแพร่เนื้อหาจาก Organic Village
 • ขาย เช่า หรือออกใบอนุญาตย่อยจาก Organic Village
 • ทำซ้ำ หรือคัดลอกวัสดุจาก Organic Village
 • แจกจ่ายเนื้อหาจาก Organic Village

ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ทันที ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราสร้างขึ้นตามหลักการของข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการโดยทั่วไป

บางส่วนของเว็บไซต์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้โพสต์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ บริษัท Organic Village 2021 จำกัด จะไม่มีการกรอง แก้ไข เผยแพร่ หรือทบทวนความคิดเห็นก่อนที่จะแสดงบนเว็บไซต์ ความคิดเห็นไม่สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของบริษัท Organic Village 2021 จำกัด ตัวแทนและ/หรือบริษัทในเครือ ความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์แสดงความคิดเห็น ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัท Organic Village 2021 จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือความผิด ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นและ/หรือได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการใช้และ/หรือโพสต์และ/หรือ การปรากฏตัวของความคิดเห็นในเว็บไซต์นี้

บริษัท Organic Village 2021 จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมดและลบความคิดเห็นใด ๆ ที่อาจถือว่าไม่เหมาะสม ก้าวร้าว หรือทำให้เกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

รับประกันและรับรองว่า:

 • คุณมีสิทธิ์ที่จะโพสต์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเรา
 • ความคิดเห็นไม่รุกรานสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม
 • ความคิดเห็นไม่มีเนื้อหาใด ๆ ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ล่วงละเมิด อนาจารหรือผิดกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งเป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัว
 • ความคิดเห็นจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อเรียกร้องหรือส่งเสริมธุรกิจหรือประเพณีหรือนำเสนอกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

คุณให้สิทธิ์แก่ บริษัท Organic Village 2021 จำกัด ในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ทำซ้ำ และแก้ไขความคิดเห็นของคุณในรูปแบบต่างๆ หรือสื่อใดๆ ทั้งสิ้น

ลิงก์เพื่อไปเนื้อหาของเรา

องค์กรต่อไปนี้อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า:

 • เจ้าหน้าที่รัฐบาล;
 • โปรแกรมค้นหา;
 • องค์กรข่าว;
 • ผู้จัดจำหน่ายออนไลน์ที่อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจอื่น ๆ ที่อยู่ในรายการ; และ
 • ธุรกิจที่ได้รับการรับรองทั้งระบบ ยกเว้นการชักชวนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ห้างสรรพสินค้าเพื่อการกุศล และกลุ่มการระดมทุนเพื่อการกุศลที่อาจไม่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเรา

องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจของเรา สิ่งพิมพ์ หรือข้อมูลเว็บไซต์อื่น ๆ ตราบเท่าที่ลิงก์: (ก) ไม่ได้หลอกลวงในทางใดทางหนึ่ง; (ข) ไม่ได้กล่าวเป็นนัยถึงการสนับสนุน การรับรอง หรือการอนุมัติของฝ่ายที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของฝ่ายที่เชื่อมโยง และ (ค) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของฝ่ายที่เชื่อมโยง

จากองค์กรประเภทต่อไปนี้:

 • แหล่งข้อมูลผู้บริโภคและ/หรือธุรกิจที่เป็นที่รู้จักทั่วไป;
 • เว็บไซต์ชุมชน ดอทคอม;
 • สมาคมหรือกลุ่มอื่นที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศล
 • ผู้จัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์;
 • ช่องทางจากอินเทอร์เน็ต;
 • สำนักงานบัญชี กฎหมาย และที่ปรึกษา; และ
 • สถาบันการศึกษาและสมาคมการค้า

เราจะอนุมัติคำขอเชื่อมโยงจากองค์กรเหล่านี้หากเราตัดสินใจว่า: (ก) ลิงก์จะไม่ทำให้เราดูไม่ดีต่อตนเองหรือธุรกิจที่ได้รับการรับรองของเรา (ข) องค์กรไม่มีบันทึกเชิงลบใด ๆ กับเรา (ค) ประโยชน์ที่เราได้จากการมองเห็นของลิงก์ชดเชยสิ่งที่บริษัท Organic Village 2021 จำกัด ไม่มี; และ (ง) ลิงก์อยู่ในบริบทของข้อมูลทรัพยากรทั่วไป

องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจของเราตราบเท่าที่ลิงก์: (ก) ไม่ได้หลอกลวงในทางใดทางหนึ่ง; (ข) ไม่ได้กล่าวเป็นนัยถึงการสนับสนุน การรับรอง หรือการอนุมัติของฝ่ายที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการของฝ่ายที่เชื่อมโยง และ (ค) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของฝ่ายที่เชื่อมโยง

หากคุณเป็นหนึ่งในองค์กรที่ระบุไว้ในวรรค 2 ด้านบนและสนใจที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลไปที่ Info@organic-village.co.th ระบุชื่อของคุณ ชื่อองค์กร ผู้ติดต่อ ข้อมูลรวมทั้ง URL ของเว็บไซต์ของคุณ รายการ URL ใดๆ ที่คุณตั้งใจจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา และรายการ URL บนเว็บไซต์ของเราที่คุณต้องการเชื่อมโยง รอ 2-3 สัปดาห์สำหรับการตอบกลับ

องค์กรที่ได้รับการอนุมัติอาจลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้:

 • โดยใช้ชื่อบริษัทของเรา; หรือ
 • โดยการใช้ตัวระบุแหล่งทรัพยากรแบบเดียวกันที่เชื่อมโยงกับ; หรือ
 • โดยการใช้คำอธิบายอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเราที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เหมาะสมภายในบริบทและรูปแบบของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของฝ่ายที่เชื่อมโยง

ไม่อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ของบริษัท Organic Village 2021 จำกัด หรืองานศิลปะอื่น ๆ ในการเชื่อมโยงหากไม่มีข้อตกลงเป็นใบอนุญาตเครื่องหมายการค้า

ไอเฟรม

โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร คุณไม่สามารถสร้างเฟรมรอบ ๆ หน้าเว็บของเราที่เปลี่ยนแปลงการนำเสนอด้วยภาพหรือลักษณะที่ปรากฏของเว็บไซต์ของเราในทางใดทางหนึ่ง

ความรับผิดต่อเนื้อหา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ คุณตกลงที่จะปกป้องและป้องกันเราจากการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของคุณ ลิงก์ไม่ควรปรากฏบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือทางอาญา หรือที่ละเมิด ฝ่าฝืน หรือสนับสนุนการละเมิดหรือการละเมิดอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่านที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

สงวนสิทธิ์

หากคุณพบลิงก์ใด ๆ บนเว็บไซต์ของเราที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถติดต่อและแจ้งให้เราทราบได้ทุกเมื่อ เราจะพิจารณาคำขอให้ลบลิงก์ แต่เราไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือตอบกลับคุณโดยตรง

เราไม่รับรองว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ถูกต้อง เราไม่รับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะยังใช้งานได้หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราไม่รวมการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราและการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อ จำกัดความรับผิดชอบนี้จะ:

 • จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ;
 • จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสำหรับการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงฉ้อฉล;
 • จำกัดความรับผิดใด ๆ ของเราหรือของคุณในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้; หรือ
 • ไม่รวมความรับผิดใด ๆ ของเราหรือของคุณที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อจำกัดและข้อห้ามของความรับผิดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้และที่อื่น ๆ ในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้: (ก) อยู่ภายใต้วรรคก่อนหน้า; และ (ข) ควบคุมความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบ รวมถึงความรับผิดที่เกิดขึ้นในสัญญา การละเมิด และการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย

ตราบใดที่เว็บไซต์และข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์มีให้ฟรี เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ

[]
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.